CTA - Quellio

Tag: "CTA"

Zestaw dobrych praktyk stosowania CTA
Co to jest CTA?

Zestaw dobrych praktyk stosowania CTA

Rozwinięcie z angielskiego (Call to Action) to określenie opisujące elementy, które mają zmusić użytkownika do podjęcia konkretnego działania (kliknięcia).