Strony internetowe dla wymagających branż - Oiler Organizacja Odzysku
strona internetowa_oiler

Oiler Organizacja Odzysku

Strony internetowe dla wymagających branż wpisały się na stałe w nasze portfolio realizacji.

Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. jest jedną z największych w Polsce organizacji odzysku odpowiedzialnych za zagospodarowanie olejów odpadowych.  Temat recyklingu wymagał stworzenia atrakcyjnego projektu graficznego i takiego zakodowania strony, aby przedstawić problematykę w ciekawy sposób.

strona internetowa_oiler grafika

Umieściliśmy na stronie formularz, który umożliwia użytkownikowi skontaktowanie się z firmą i zdobycie dodatkowych informacji.

strona internetowa_oiler desctop

Ze względu na informacyjno-edukacyjny charakter strony, zastosowaliśmy infografiki oraz schematy idei.

strona internetowa_oiler mobile

Umieściliśmy wszystkie informacje na jednej stronie w takiej formie, aby użytkownik mógł wygodnie przemieszczać się po kolejnych obszarach tematycznych.

strona internetowa_oiler mobile friendly

Tak jak wszystkie nasze strony ta również jest stworzona w technologii RWD.