Strony wizerunkowe firmy lub osoby – tak zwane strony Wizytówki.

Strony wizerunkowe

Serwisy budujące markę, wizerunek firmy lub osoby – tak zwane strony Wizytówki.

Są to strony, które w prosty i przejrzysty sposób pokazują Twoją markę i profil jej działalności oraz umożliwiają szybki kontakt.

Tworząc strony wizerunkowe kładziemy nacisk przede wszystkim na projekt graficzny oraz na dostosowanie jej do wszystkich urządzeń mobilnych (projekt powstaje wg zasady mobile first).

Projekt graficzny w przypadku strony wizerunkowej odpowiada za wizualny odbiór, ale również powinien być spójny z misją oraz strategią komunikacji firmy.